Sistem Pusaka Islam

Ilmu Pusaka adalah satu daripada cabang ilmu yang sangat diambil berat oleh Islam. Sistem Pusaka Islam yang didasarkan kepada kalam Allah iaitu al- Quran adalah merupakan sebahagian daripada sistem ekonomi Islam yang tulen. Pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat hari ini adalah merupakan penghayatan kepada sistem ekonomi Islam yang secara langsung menjadi jawapan yang tepat kepada masalah ekonomi pada hari ini.

Kitab ini dibahagiakan kepada beberapa bab. Bab pertama menyentuh secara ringkas mengenai pandangan am atau sejarah mengenai sistem pusaka di luar Islam dengan tujuan untuk membuat perbandingan dan membuktikan bahawa sistem pusaka Islam adalah suatu sistem yang sangat lengkap, adil dan tidak ada tolak bandingnya. Suatu sistem yang memberi jaminan hak menerima pusaka kepada tiap- tiap individu yang menjadi waris menurut keadaan dan kelayakan masing- masing dengan tidak menyingkirkan seseorang waris itu daripada menerima pusaka kerana semata- mata perempuan atau kelemahannya. Malahan apa yang dititikberatkan ialah taraf dan kedudukan serta hubungan dengan si mati selagi tidak ada sesuatu yang menegahnya daripada menerima pusaka.

Umat Islam diseru mempelajarinya agar terpelihara daripada melakukan kesilapan dalam pembahagian pusaka dan memakan harta secara batil dan tidak benar. Bahan asas dalam bidang pengurusan dan ekonomi Islam pada semua peringkat. Jawapan kepada kebuntuan masalah pusaka yang dihadapi oleh masyarakat Islam dan bukan Islam.

RM20.80

Kategori: Perundangan Islam

Cetakan ke-3 2016

Penulis: Abdul Kadir bin Ismail

400g

274 halaman

Kulit Lembut

978-983-9878-00-4

MYR 32.00

Bahasa Malaysia

Weight 0.4 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sistem Pusaka Islam”