Category Archives: Wacana Buku

Tokoh- Tokoh Agama & Kemerdekaan Di Alam Melayu

Tokoh- tokoh Agama dan Kemerdekaan di Alam Melayu ini merupakan sebuah buku yang mengandungi biografi 28 orang ulama yang sangat popular di alam Melayu pada awal dan pertengahan abad ke- 20. Penerbitan buku yang berkaitan dengan ulama ini difikirkan perlu kerana sebelum ini  sumbangan dan juga bakti yang ditaburkan oleh golongan ulama hampir pupus ditelan […]

Sistem Pusaka Islam

Ilmu Pusaka adalah satu daripada cabang ilmu yang sangat diambil berat oleh Islam. Sistem Pusaka Islam yang didasarkan kepada kalam Allah iaitu al- Quran adalah merupakan sebahagian daripada sistem ekonomi Islam yang tulen. Pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat hari ini adalah merupakan penghayatan kepada sistem ekonomi Islam yang secara langsung menjadi jawapan yang tepat kepada masalah […]

Judul buku: Pemikiran Pendidikan Islam: Suatu Pendekatan Transformatif

PENDIDIKAN adalah satu isu yang sentiasa dibicarakan dalam apa jua keadaan sama ada dalam bentuk pembentangan, forum, seminar mahupun wacana penulisan. Ini menunjukkan betapa penting dan signifikan pendidikan dalam peradaban manusia. Penulis: Prof. Dato’ Dr Sidek Baba Halaman: 164 ms Harga: RM22.00 Penerbit: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ‘Pemikiran Pendidikan Islam: Suatu Pendekatan Transformatif’ bukan sekadar […]

Mengapa jalan kejahilan yang dipilih?

Zalilah Bahari  Apabila berbicara tentang buku, kita tidak dapat lari daripada membicarakan soal buku sebagai gedung ilmu atau jambatan ilmu. Kuncinya adalah membaca, membaca tidak mengenal usia dan masa. Dengan membuka buku seolah-olah seperti kita memasuki sebuah dunia. Memasuki dunia lain yang mampu memberikan kebijaksanaan kepada kita.